Prepážkové intercomy proti KORONAVÍRUSOM

1DC1203.jpg

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Mechanická výroba

BalTec

Návrh,výroba,montáž DPS

DPS

Monitorovací systém dorozumievania - Monitor linky 1TM808 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 06 Jún 2009 23:32

Monitor linky 1TM808 slúži na diaľkové meranie úrovne spracovávaných analógových signálov a prispôsobenie medzi symetrickou a nesymetrickou prenosovou cestou. Je to modulárny systém, ktorý umožňuje voľbu monitorovacieho vstupu, jeho aktívnu (pasívnu) reguláciu úrovne alebo diaľkové testovanie liniek pripojením zabudovaného generátora 1 kHz. Monitorovací systém je digitálny a pre komunikáciu s PC užíva počítačovú sieť Ethernet prostredníctvom modulu Quido ETH 8/8 a jeho programového vybavenia. Merané hodnoty v rozsahu -46 až +15 dBu na vstupe (výstupe) symetrickej prenosovej cesty sú kódované s krokom 1 dB do 6. bitov, hraničné hodnoty informujú o prekročení uvedeného rozsahu.  4 riadiace vstupy pre 1TM808 z PC cez Quido sú: GEN - zapína 1kHz generátor (výst.1), TB IN / TB OUT - volí meranie vstupu a výstupu (výst.2), LOOP - odpojí symetrický vstup TB IN z linky a prepojí ho na výstup TB OUT (výst.3). Signál READY (výst.4) určuje platnosť riadiacich signálov, hlavne pri prechodových javoch (zapnutie a vypnutie). Napájanie je monitorované, jednotka 1TM808 pri prerušení napájania automaticky prejde do stavu obchádzky (bypass), pomocou relé prepne signálové cesty.  Nastavenie monitorovacej jednotky 1TM808 je pri zmene uchované v pamäti EEPROM a po obnovení napájania sa obnoví posledný stav monitora. Symetrický vstup (výstup) je privedený na XLR konektor, umiestnený na zadnom paneli 1TM808. Nesymetrický vstup (výstup) je privedený na CINCH konektor. Pomocou potenciometrov, dostupných na čelnom paneli, je možné regulovať úroveň nesymetrických signálov. Pre Ethernet je k dispozícii konektor RJ45. Pre pripojenie na Ethernet je k dispozícii programové vybavenie fy. Papouch (viď  www.papouch.com ). (Overené programom „QuidoCX“).  Skrinka je montovateľná do 19“ systému, výška je 1RU.

Príslušenstvo dodávané s prístrojom : stabilizovaný napájač  9V/1,2 A, sprievodná dokumentácia 1TM808.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  
1TM808 technická špecifikácia + bloková schéma -


Posledná úprava Utorok, 04 Marec 2014 22:07