Prepážkové intercomy proti KORONAVÍRUSOM

1DC1203.jpg

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Mechanická výroba

BalTec

Návrh,výroba,montáž DPS

DPS

Dorozumievacie systémy s ústredňou 1TS2064

Dorozumievací systém 1TS2064 slúži pre rýchle jednotlačidlové hlasité dorozumievanie. Určený je pre divadlá, rozhlasové a TV komplexy a pod. Systém má mikropočítačové riadenie. Konfigurácia systému, priority a priradenie tlačidiel jednotlivým účastníkom sú programovateľné. Systém umožňuje okrem dorozumievania aj posluch externých signálov a výstupy do povelových okruhov. Umožňuje spoluprácu terminálov so signalizáciou v štúdiu, má možnosť prenášať signalizáciu mimo prepojovacej matice. Maximálny počet okamžitých spojení v ústredni je 64, maximálny počet účastníkov 64. Na prepojenia s ďalšou ústredňou sú vyhradené 4 duplexné spoje. Zapojovanie dorozumievacích terminálov k ústredni je hviezdicové: UTP kábel CAT5 k ústredni a napájanie terminálov z adaptéra 230V~/24V, alebo 5-párový kábel + tienenie pri napájaní terminálov z ústredne. Modulačné linky sú symetrické, budič linky je elektronický, prijímač má vstupný transformátor. Systém má vysoký stupeň flexibility a je ľahko prispôsobitelný rôznym požiadavkám používateľa, ktoré sa môžu meniť počas používania systému. Konfigurácia sa nastavuje prostredníctvom PC, pri normálnej funkcii ústredne nie je PC potrebné.

Uživateľský manuál 1TS2064 - pdf

 


 

Galéria - Dorozumievacie systémy s ústredňou 1TS2064, 30-tlačidlový terminál 1TD2030