Prepážkové intercomy proti KORONAVÍRUSOM

1DC1203.jpg

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Mechanická výroba

BalTec

Návrh,výroba,montáž DPS

DPS

Mikrofónny terminál s Party-Line - 1MT100

Mikrofónny terminál  1MT100 je zariadenie pre hlasitú komunikáciu. Umožňuje hlasité vyhlasovanie z jedného, alebo viacerých prepojených terminálov do jedného, alebo viacerých reproduktorov. Terminály je možné navzájom spájať Party-Line linkou (PL-linka). Toto prepojenie slúži na prenos zvukovej modulácie medzi terminálmi. PL-linka tiež zabezpečuje rozvod napájacieho napätia z terminálu so sieťovým adaptérom do ďalších terminálov na PL-linke. Napájanie je striedavým napätím 12V~ zo sieťového adaptéra.

Vzájomné prepojenie mikrofónnych terminálov 1MT100 PL-linkou sa vykoná štandardnými XLR-XLR audio predlžovacími káblami.

Referencie:

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Polícia

Technická špecifikácia 1MT100 - pdf        Bloková schéma   1MT100 - pdf        Príklady zapojenia 1MT100 - pdf

 


 

Galéria - Mikrofónny terminál s Party-Line - 1MT100