Prepážkové intercomy proti KORONAVÍRUSOM

1DC1203.jpg

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Mechanická výroba

BalTec

Návrh,výroba,montáž DPS

DPS

Dislokovaný posluchový systém 1AP416
Napísal Administrator   
Streda, 07 Január 2009 00:33

 

Programovateľný spínací a riadiaci systém 1AP416 umožňuje spínanie a riadenie audio signálov podľa zvyklostí v  profesionálnych štúdiových prevádzkach. Komplexným spôsobom rieši problémy vznikajúce pri potrebe monitorovať odposluchom a indikáciou veľký počet zdrojov  signálu v stereofónnom, monofónnom alebo dvojkanálovom režime pri zaručení kvality prenášaného signálu. Pre riadenie sa používa sériový kanál  RS422 s vlastným protokolom diaľkového riadenia. K  dispozícii sú paralelné digitálne vstupy a výstupy pre snímanie a riadenie jednotlivých funkcií, ako aj  analógové vstupy a výstupy využívané na snímanie a generovanie analógových funkcií - snímanie polohy otočného alebo ťahového regulátora s  diaľkovým riadením úrovne hlasitosti spracovávaného nf signálu. V systéme používané pamäte EEPROM umožňujú vytvárať uživateľské konfigurácie a pohotový prechod na ďalší uchovaný stav.
Zariadenie je pripravené na pripojenie k PC so zobrazením spínaného poľa pre ovládanie klávesnicou alebo myšou. Výhodou je univerzálnosť a otvorenosť celého systému.  Umožňuje realizovať spínanie alebo úpravu audio signálu do vzdialenosti 1, 2  km. Tým sa ušetrí kabeláž od upravovaných - spínaných zdrojov signálu.   Voľba jednotlivých funkcií je efektívna a pohodlná.

 

Počet vstupov: 8 - 56 (4-28 x Stereo)
Počet výstupov: 2x hlavný výstup, 2x pre meranie (R,L), Phone (R,L)
Režim voľby zdrojov: STEREO, MONO, DUO (dvojkanálový režim)

Tlačidlá: MUTE R, MUTE L, FAZA, DIM, RR, RL, LR, LL
Riadiaca zbernica: RS422
Protokol: elatec

Prevedenie:


Pultíky -  vhodné pre aplikácie k umiestneniu na pracovnom pulte.

1RC300 - ovláda voľbu funkcií a nastavenie požadovaných parametrov.

Ovládacie presvetľovacie tlačidlá - 48 kusov pre voľbu vstupov, 3 pre režim voľby vstupov, 5 pre úpravu signálov v časti hlasitého odposluchu.  Regulačné prvky - hlasitosť reproduktorových monitorov,  vyváženie kanálov a nastavenie tlmenia DIM. Pomocný slúchadlový odposluch nie je ovplyvňovaný tlačidlami úpravy signálov a má vlastnú reguláciu hlasitosti. Výstup pre meranie je priamy, bez úprav. Dva konektory CAN9 sú na prepojenie zbernice RS422. Dva CAN25 na prepojenie napájania,  navoleného signálu,  pripojenie aktívnych reproduktorov a indikátora modulácie. Do systému je zaradený dvojriadkový LCD displej, čím je textovo alebo graficky doplnený riadiaci systém. Súčasťou  sú  komunikačné obvody pre zbernicu RS422 s možnosťou voľby rýchlosti sériovej  komunikácie do 38 400 Bd, riadenie a pripojenie LCD displeja.  Indikácia monitorovaných signálov je cez  2 x 12 LED - ový indikátor úrovne.

1RC303 - ako 1RC 300 ale bez displeja a indikátorov úrovne LED.

 Panelové skrinky - pre zabudovanie do 19“ mechanického systému.

1RC203 - ovláda voľbu funkcií a nastavenie požadovaných parametrov. Súčasťou  sú presvetľovacie tlačidlá - 32 kusov pre voľbu vstupov, 3 pre režim voľby vstupov, 5 pre úpravu signálov v časti hlasitého odposluchu.  Regulačné prvky - hlasitosť reproduktorových monitorov,  vyváženie kanálov a nastavenie tlmenia DIM. Pomocný slúchadlový odposluch nie je ovplyvňovaný tlačidlami úpravy signálov a má vlastnú reguláciu hlasitosti. Výstup pre meranie je priamy, bez úprav. Dva konektory CAN9 sú na prepojenie zbernice RS422. Dva CAN25 na prepojenie napájania,  navoleného signálu,  pripojenie aktívnych reproduktorov a indikátora modulácie. Súčasťou  sú  komunikačné obvody pre zbernicu RS422 s možnosťou voľby rýchlosti sériovej  komunikácie do 38 400 Bd.

1RC206 - je vhodná pre nadstavbovú konfiguráciu ako prídavný panel voľby vstupov alebo tam, kde je hlasitosť odposluchu ovládaná v inom zariadení, napr. v mix. pulte. Obsahuje 33 presvetľovacích tlačidiel. Tiež na rosšírenie ku skrinke 1RC203.

1RC207 - je určená pre nadstavbovú konfiguráciu ako prídavný panel voľby vstupov, alebo tam, kde je hlasitosť odposluchu ovládaná v  inom zariadení, napr. v mix. pulte. Obsahuje 32 presvetlovacích tlačidiel. Vhodná na rozšírenie ku skrinke 1RC203.

1RC211 - ako 1RC 203,   ale má  64 tlačidiel pre voľbu vstupov.

1RC210 - ovláda voľbu funkcií a nastavenie požadovaných parametrov.  Súčasťou  sú presvetľovacie tlačidlá - 16 kusov pre voľbu vstupov, 3 pre režim voľby vstupov, 5 pre úpravu signálov v časti hlasitého odposluchu.  Regulačné prvky - hlasitosť reproduktorových monitorov,  vyváženie kanálov a nastavenie tlmenia DIM.  Pomocný slúchadlový odposluch nie je ovplyvňovaný tlačidlami úpravy signálov a má vlastnú reguláciu hlasitosti. Výstup pre meranie je priamy, bez úprav. Dva konektory CAN9 sú na prepojenie zbernice RS422.  Dva CAN25 na prepojenie napájania, navoleného signálu, pripojenie aktívnych reproduktorov a indikátora modulácie. Súčasťou sú  komunikačné obvody pre zbernicu RS422  s  možnosťou voľby rýchlosti sériovej  komunikácie do 38 400 Bd,  riadenie a pripojenie  LCD  displeja.

 


Stavebné jednotky:

1PS205,  1PS218 -  napájacie zdroje.  Napájanie môže byť aj z externého zdroja.1RC400 - doska riadenia pre komunikáciu prepínacieho bloku  s ovládacím systémom.
1MS081 - spínače monitora s možnosťou spínania 8 symetrických vstupov na jeden výstup elektronickým spínacím prvkom. Do jedného prepínacieho bloku je možné osadiť  max. 13 kusov spínačov.
1RM081 -  spínače monitora. Je ekvivalentom 1MS081 - spínacím prvkom je relé.

1DP400 - jednotka dvojkanálového posluchu umožňujúca úpravy monitorovaného signálu - MUTE, DIM, BALANCE, výmeny kanálov, otočenie fáze v pravom kanáli a nezávislú reguláciu úrovne v oboch kanáloch. Osadí sa v prípade, ak sú výstupy potrebné v priestore prepínacieho bloku.

 


Podrobná zákaznícka dokumentácia + bloková schéma + aplikácie  (143kB)  -
Posledná úprava Utorok, 15 Jún 2010 22:37