Prepážkové intercomy proti KORONAVÍRUSOM

1DC1203.jpg

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Air Traffic Control ATC & Radio Channel Analyzer

Mechanická výroba

BalTec

Návrh,výroba,montáž DPS

DPS

Zákaznícky 4-kanálový mixážny pult 1MM0404
Napísal Administrator   

 

4-kanálový mixážny pult (zmiešavacie zariadenie) 1MM0404 je určené na impedančné a úrovňové prispôsobenie signálov zvukových stôp video záznamových zariadení a umožňuje panoramatickú funkciou prelínania zvukových signálov medzi obidvomi signálovými cestami. Pre uľahčenie identifikácie jednotlivých operácií je umožnené identifikovať signálové cesty pomocou dvoch frekvenčne odlišných generátorov 1000Hz a 400Hz, takže je možné sledovať prepojenie ciest zvukových signálov I cez niekoľko zariadení za sebou. Generátory sa pripájajú do všetkých vstupov tlačidlom TG ON. Pre spoľahlivé nastavenie pracovných úrovní je zariadenie vybavené indikátormi úrovne s možnosťou prepínať úroveň medzi vstupnou a výstupnou linkou. Vstupy indikátorov sa prepínajú tlačidlami PFL pričom ich zatlačením sa navolí indikácia vstupnej linky. V každom vstupnom kanále je možné obmedziť nízke frekvencie zaradením HP filtra s bodom nasadenia na 80 Hz a v pravom kanále otočiť fázu o 180 stupňov. V mikrofónnych vstupoch je možné do cesty zaradiť pre použitie kondenzátorových mikrofónov 20 dB útlm a pripojiť fantomové napájanie 48V. Citlivosť mikrofónneho i linkového vstupu je možné nastaviť nezávisle.


Všetky vstupy sú vybavené fader štartmi.
V prípade potreby je možné objednať zmiešavacie zariadenie i s väčším počtom vstupov
.

1MM0404 bolo vyvinuté pre potreby Českej televízie Kavčí hory

Bloková schéma  (60kB)  -


 

Galéria - 4-kanálový mixážny pult 1MM0404